↑ Powrót do Pedagog

Zaproszenie rodziców do współpracy

Zapraszamy wszystkich Rodziców uczniów naszej szkoły do współpracy w zakresie opracowania programu wychowawczo – profilaktycznego na rok 2018/2019.
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego program wychowawczo-profilaktyczny szkoły opracowuje Rada Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną na podstawie diagnozy środowiska szkolnego.
Wszelkie uwagi/propozycje należy zgłaszać do wychowawców klas (na zebraniu z wychowawcami  20.09.2018 r.), do klasowych przedstawicieli  Rady Rodziców lub do pedagoga szkolnego.
Zapraszamy Państwa – Rodziców do konsultacji na temat programu!