Komitet Założycielski

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły zostało założone 16.01.2008 przez komitet w  składzie:

  • Boiwko Maria
  • Chilmanowicz Olga
  • Sałata Danuta Maria
  • Sawicka Magdalena