↑ Powrót do Pedagog Szkolny

Bezpieczne ferie

Tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbyły się spotkania z policjantką z Powiatowej Komendy Policji w Bartoszycach p. Sylwią Michałowską. W trakcie pogadanek omawiane były zasady bezpiecznego zachowania się podczas zimowego wypoczynku, mających miejsce podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.
Przypomina się o alarmowych numerach telefonów oraz jak należy zachować się w różnych niebezpiecznych sytuacjach.
W spotkaniach tych udział wzięły  klasy I TS, I TH, II LOB, II TE, III TE. Życzymy Wszystkim udanego wypoczynku !