Maj 22 2024

Rekrutacja 2024/2025!

Cze 20 2024

(Brak tytułu)

Cze 14 2024

MAMY TO ! ! !

 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę elektrośmieci. Zebraliśmy 2390 kg !!!
Kolejna akcja niebawem!

 

Cze 14 2024

Kontynuacja współpracy z Inspekcją Handlową w Olsztynie.

Uczniowie klas technikum i szkoły branżowej gościli z wizytą w Inspekcji Handlowej w Olsztynie. Było to możliwe dzięki współpracy szkoły z tą instytucją. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie jest patronem Technikum Handlowego w „Elizce”. Młodzież miała okazję poznać specyfikę pracy Inspekcji, podpatrzeć jak wygląda to na co dzień, a także dostała praktyczne wskazówki dotyczące ochrony praw konsumenta podczas krótkiego wykładu. Spotkanie poprowadzili panowie Grzegorz Mrozek, zastępca Naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego i do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich oraz Przewodniczący Stałego Sądu Polubownego w Olsztynie, a także Edwin Mariusz Naruszewicz, referent prawno-administracyjny.

Dziękujemy Pani Inspektor Krystynie Procyk za miłe przyjęcie naszej delegacji.

 

 

Cze 14 2024

Szkolny Konkurs Handlowy

25 kwietnia 2024 r. w naszej szkole odbyła się dziewiąta edycja Szkolnego Konkursu Handlowego. Wzięło w nim udział 18 uczniów z następujących klas: II BSIS, III BSIS, II TH.

Wręczenie nagród uczennicom, które zwyciężyły w konkursie odbyło się w gabinecie Pani Dyrektor.

Najlepsze wyniki zdobyły:
I miejsce- Wiktoria Mrzygłód, klasa II TH
II miejsce- Nikola Maciejak, klasa II BSIS
III miejsce- Julia Godzieba, klasa III BSIS

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

Gratulujemy zwycięzcom!

Cze 14 2024

Wyniki konkursu SLEEVEFACE, CZYLI UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ

Konkurs fotograficzny SLEEVEFACE, CZYLI UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ rozstrzygnięty !
Oto wyniki:
1 miejsce – Samanta Zacharczuk kl. 1 AB BSIS
2 miejsce – Stanisław Smoleński kl. 1 B TS
3 miejsce – Dominika Sinkiewicz kl. 1 AB BSIS
Wyróżnienia: Weronika Skura (kl. 4 B TS) i Oliwia Pierzchanowska (kl. 1 B TS).
Serdecznie gratulujemy!

 

Cze 12 2024

Wizyta delegacji Dyrektorów Szkół  z Łucka – pierwszy krok do realizacji projektu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży.

W niedzielę 9 czerwca 2024 roku Dyrektorzy Szkół z Łucka w Ukrainie – Pan Wiktor Cejko z Liceum 25 oraz Pani Niła Kariuk z Gimnazjum nr 7 opuścili Polskę. Ich wizyta w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycachrozpoczęła się 6 czerwca 2024 roku, a bezpośrednim jej powodem było napisanie projektu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży pod nazwą: „Wspólna Tkanina: Rękodzieło, Dialog i Bajkowe Światy”, który został pozytywnie zaopiniowany przez Polsko – Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży i uzyskał dofinansowanie.

Współpraca między ZSP nr 2 w Bartoszycach i Liceum nr 4, Liceum nr 25 oraz  Gimnazjum nr 7z Łucka ma już wieloletnią tradycję. Ze względu na zmianę nazw szkół zaistniała potrzeba ponownego podpisania deklaracji o współpracy. Umowa partnerska stanowi podstawę do podejmowania kolejnych przedsięwzięć. Szkoły będą w dalszym ciągu realizować wspólne działania i projekty, będą wzajemnie wspierać się w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności. Będą współpracować z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi.

Od 2006 roku zostało sfinalizowanych kilkanaście projektów Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży.  Wymiany odbywały się w Łucku, nad Jeziorem Świtaź, w Bartoszycach, Krynicy Morskiej oraz innych miejscowościach. Pozyskaliśmy kilkaset tysięcy złotych. Głównymi naszymi sponsorami byli: Narodowe Centrum Kultury, Erasmus + (plus), Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, Młodzież w działaniu, a także Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach, Rada Rodziców Szkoły, Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Od początku głównym motorem wymian młodzieżowych, organem doradczym, opiekunami są Pan Mirosław Sawicki, Pani Danuta Groth, Pani Teresa Kotwica oraz Pani Halyna Hultseva. Dla nich bariera językowa nie ma granic. Czuwają oni nad prawidłowym przebiegiem prac związanych z tworzeniem projektów, kierują uczestnikami podczas realizacji zadań, planowaniu budżetu i rozliczaniu wymiany.

Pobyt delegacji Szkół z Ukrainy odbywał się pod Honorowym Patronatem Starostwa Powiatu w Bartoszycach, któremu serdecznie dziękujemy. Celem wizyty było uaktualnienie umowy o współpracy miedzy ZSP nr 2 oraz szkołami z Ukrainy, ocena dotychczasowych działań międzyszkolnych, planowanie wspólnych projektów edukacyjnych.

W pierwszym dniu przebywania w Polsce zaproszeni goście wraz z Dyrektorem ZSP nr 2 Panią Moniką Szpurą – Kazimierczuk złożyli wizytę w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach. Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane ze współpracą szkół na różnych płaszczyznach. Ponadto dyskutowano o sytuacji związanej z wojną w Ukrainie. Strona ukraińska podziękowała za wsparcie w tak trudnym czasie oraz wyraziła nadzieję, że współpraca między Polską i Ukrainą będzie trwała długie lata.

Kolejnym punktem pobytu delegacji Dyrektorów Szkół z Łucka było podpisanie uaktualnionych umów o współpracy zawiązanej w 2006 roku. Nastąpiło ono w obecności: Pani Elżbiety Zabłockiej – Starosty Powiatu Bartoszyckiego, Pana Pawła Wójcika – wicestarosty Powiatu Bartoszyckiego, proboszcza parafii greckokatolickiej – księdza Juliana Krawieckiego, Przewodniczącego Bartoszyckiego Koła Związku Ukraińców w Polsce – Pana Piotra Stapaja. Uroczystość miała podniosły charakter i uświetniona była występami zdolnej młodzieży naszej szkoły. W ten sposób uczyniony został pierwszy krok do realizacji opracowanego w tym roku projektu P-UWM.

Trzecia część wizyty miała miejsce w Krynicy Morskiej. Tam, w otoczeniu nadmorskiej przyrod delegacja ukraińska wraz z przedstawicielami Dyrekcji oraz nauczycieli ZSP nr 2 w Bartoszycach pracowała nad wyznaczeniem dalszych kierunków współpracy miedzy naszymi placówkami oświatowymi. Ponadto Dyrektorzy z Ukrainy mieli możliwość zapoznania się z miejscami, w których młodzież polska i ukraińska we wrześniu 2024 roku będzie podejmowała wspólne działania projektowe.

 

Organizatorzy P-UWM:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły przy ZSP nr 2 w Bartoszycach

 

 

 

.

Cze 11 2024

II kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego

W poniedziałek 10 czerwca Nasz ubiegłoroczny absolwent Jakub Jakutowicz, otrzymał podziękowania od Marszałka Marcina Kuchcińskiego za 2-letnią kadencję w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Dziękujemy Jakub za godne reprezentowanie naszej szkoły!
Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że w II kadencji Młodzieżowego Sejmiku również mamy swojego reprezentanta.
Michał Warnawski, uczeń klasy II B liceum został powołany jako jedyny Radny z naszego powiatu. W przepięknej scenerii olsztyńskiego zamku otrzymał z rąk pana Marszałka akt powołania.
W uroczystości wzięli udział także dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach Pani Monika Szpura – Kazimierczuk oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego Piotr Stapaj.

Cze 11 2024

Mistrzostwa szkoły w strzelaniu z karabinka pneumatycznego

10-go czerwca w bartoszyckiej ,,Elizce” odbyły się Mistrzostwa szkoły w strzelaniu z karabinka pneumatycznego w postawie stojącej. Były to ostatnie w tym roku szkolnym zawody. Uczestniczyło w nich 21 uczniów. Po raz pierwszy rywalizowano w jednej grupie. Miejsca na podium zdobyły przedstawicielki płci pięknej.

Organizatorem zawodów było Szkolne Koło Strzeleckie LOK. Sędzią głównym p. Jarosław Puszko wspierany przez Roksanę Czajkowską, Lenę Działa i Karolinę Jaśkiewicz. Nagrody dla najlepszych strzelców zostały ufundowane przez Radę Rodziców za co serdecznie dziękujemy. Zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. Dziękujemy uczniom za udział w zawodach.

Wyniki: (miejsca1-8)

  1. Alicja Kapanajko – 43 pkt.
  2. Natalia Jedwabnik – 40 pkt.
  3. Czajkowska Roksana -39 pkt
  4. Górecka Marcelina – 38 pkt.
  5. Grygorieva Yelyzaveta – 36 pkt.

        Jaśkiewicz Karolina – 36 pkt.

  1. Działa Lena – 35 pkt.

         Nyga Bartłomiej – 35 pkt.

  1. Gadomska Maja – 31 pkt.
  2. Zacharczuk Samanta – 28 pkt.

Cze 06 2024

Młodzi Głosują

Wybory to Twoja sprawa ( ważna)

Przed tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego nasza szkoła przystąpiła do projektu  Młodzi głosują . Uczestniczki i uczestnicy, poprzez własne działania, dowiedzą się więcej o roli Parlamentu Europejskiego, zrozumieją jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie i poznają jak obywatelki i obywatele mogą partycypować w europejskiej demokracji.
3 czerwca 2024 cała społeczność uczniowska zyskał okazję, by tak jak dorośli, oddać głos na startujące komitety i dać znać o swoich poglądach. Młodzi mają głos. Pozwól go usłyszeć!
Wyniki  zostaną opublikowane 10 czerwca2024.

 

Cze 05 2024

„Depresja – kiedy smutek jest chorobą”

i po czym to rozpoznać – na ten temat przeprowadzono warsztaty z klasą 1 AB BSIs. Poprowadziła je Pani Wiktoria Zakrocka, Specjalista ds. promocji Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Spotkanie polegało głównie na omówieniu tego czym jest depresja, jakie są jej objawy, jak je rozpoznać, co robić kiedy podejrzewamy, że to już nie tylko smutek i jak leczyć. W drugiej części uczniowie usłyszeli zwroty jakie często kierowane są do osób z depresją: „weź się w garść” , „jestem przy Tobie”, „inni mają gorzej”, „pomogę Ci przez to przejść” i decydowali, których z tych zwrotów można używać, a których nie i dlaczego.

To spotkanie było jednym z wielu prowadzonych w ramach współpracy z WSB, ale nie ostatnim. Podjęte poprzednio tematy wśród młodzieży to: „3 kroki do kariery, czyli jaki zawód wybrać”, „Stres – czy można go ujarzmić”, „Cyberprzemoc”,  „Miłość w sieci” i „Bilans zasobów, czyli poznaj siebie.” Współpraca z uczelnią będzie kontynuowana także w przyszłym roku szkolnym.

Maj 28 2024

Finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Uczennica naszej szkoły  Natalia Brudzyńska reprezentowała ,,Elizkę”  w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.  Zdobyła 5 miejsce na 18 finalistów w grupie szkół ponadpodstawowych.  Finał wojewódzki odbył się 24 maja na UWM w  Olsztynie. Został zorganizowany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. 

Uczennicę przygotowywał p. Jarosław Puszko.

Gratulujemy Natalii ogromnej wiedzy.

Dziękujemy  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach za zorganizowanie transportu do Olsztyna.

 

Maj 28 2024

„Kasa z klasą” – uczniowie „Elizki” w programie edukacyjnym Banku PKO BP.

Uczniowie klas 2 Technikum Spedycyjnego i 1 A Liceum Ogólnokształcącego wyszli na lekcje w terenie. A konkretnie do Banku PKO BP. Poprowadził je pan Paweł Domurad, dyrektor bartoszyckiego oddziału. Temat: „Kasa z klasą”. Uczniowie dowiedzieli się m.in. co to jest budżet domowy, jak nim zarządzać i jakie są modele zarządzania. Mieli też okazję do przemyślenia co jest ważniejsze: oszczędzanie czy ciągłe kupowanie? Lekcje urozmaicone zostały filmem i muzyką. Uczniowie podsumowali zdobytą wiedzę biorąc udział w interaktywnym quizie. Zwycięzcy oraz najbardziej aktywne osoby na lekcji otrzymały nagrody: głośnik bezprzewodowy, power bank, pendrive i bidony. Na koniec każdy dostał słodki upominek z okazji Dnia Dziecka. Kontynuacją współpracy będzie uzupełnienie programu „Kasa z klasą” o specjalnie stworzoną grę edukacyjną na gogle VR, która uczy nie tylko praktycznego zastosowania wiedzy ekonomicznej, ale też właściwych postaw społecznych. 

Dziękujemy bardzo Panu Dyrektorowi za zaproszenie naszej szkoły do udziału w tym pouczającym projekcie.

 

 

Maj 27 2024

Szkolna grupa PCK wsparła swoją wiedzą uczniów z bartoszyckich podstawówek.

Pokaz udzielania pierwszej pomocy przez naszą grupę PCK był jednym z punktów programu Międzyszkolnego Turnieju klas III Szkół Podstawowych o Bezpieczeństwie pod hasłem: „Raz i dwa, bezpieczny jestem i ja”. Konkurs wiedzy, a także plastyczny i teatralny organizowała, 22 maja, Szkoła Podstawowa nr 4 w Bartoszycach. Tam uczennice klasy 2 A Liceum Ogólnokształcącego ZSP nr 2 przedstawiły dzieciom podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zaprezentowały to na własnym przykładzie. Dziewczęta dały też możliwość małym ochotnikom na samodzielną próbę reanimacji na fantomie i zaskoczone były ilością chętnych. Jesteśmy bardzo dumni, że dzieci są tak odważne i nie boją się podejmować tego typu wyzwań. Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 4 za zaproszenie i zorganizowanie imprezy, która poszerza świadomość dzieci w zakresie dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.

 

Starsze posty «