Erasmus +

 

Przedsięwzięcie „Nabywanie nowych umiejętności zawodowych uczniów z ZSP 2 w Bartoszycach dzięki praktykom zagranicznym„

o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000148414

realizowanego w ramach projektu

„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+,

w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

realizowanego na zasadach Programu Erasmus+

 

Beneficjent : Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach

Całkowita wartość projektu : 346 223,19 PLN, w tym środki europejskie 285 703,38 PLN

Okres realizacji : 31.12.2023r.  – 31.10.2024r.

Krótki opis projektu: Głównym celem projektu jest umożliwienie uczestnikom – 30 uczniom i uczennicom Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach podwyższenia kwalifikacji zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych ułatwiających im odniesienie sukcesu na rynku pracy poprzez udział w profesjonalnych praktykach zawodowych na Cyprze.

Grupa docelowa: 30 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, kształcących się w zawodzie  : technik spedytor i technik ekonomista

 

 Typy działań w projekcie:

 1. Zajęcia pedagogiczno–kulturowe 10 h
 2. Zajęcia z języka angielskiego 30h
 3. Zajęcia z BHP 5h

 

Cele akcji :

 • Wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności umiejętności uczenia się języków i kompetencji cyfrowych do wykorzystania w nauce i przyszłym życiu zawodowymi, jak również zwiększenie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości czy umiejętności pracy w grupie
 • Wspieranie rozwoju umiejętności specyficznych dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy – dzięki możliwości odbycia praktyk zagranicznych, uczniowie naszej szkoły zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu i pracy w konkretnej branży
 • Rozwijanie zdolności organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego do realizacji wysokiej jakości projektów w zakresie mobilności oraz ich zdolności podejmowania partnerskiej współpracy dobrej jakości przy jednoczesnym rozwijaniu strategii umiędzynarodowienia – Umożliwienie mobilności wszystkim uczącym się w ramach podstawowego oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenie średniego czasu trwania mobilności tych osób w celu zwiększenia jej jakości i wpływu

                               Cele edukacyjne praktyk:

 • zdobycie umiejętności praktycznych jako technik spedytor i technik ekonomista
 • ukształtowanie kompetencji organizacyjnych w branży spedycyjnej i ekonomicznej
 • podniesienie kompetencji dot. jakości i efektów wykonywanej pracy

   

Oczekiwane Efekty uczenia się dla:

Technik spedytor:

 • planuje i organizuje procesy transportowe
 • kalkuluje ceny i dokumentuje realizację procesów transportowych
 • prowadzi korespondencję i negocjacje z klientami i kontrahentami
 • organizuje proces załadunkowy i rozładunkowy

Technik ekonomista:

 • organizuje działalność gospodarczą i oblicza podatki
 • prowadzi sprawy kadrowo-płacowe
 • sporządza plany, analizy i sprawozdania
 • dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze
 • prowadzi i rozlicza inwentaryzację
 • sporządza sprawozdania finansowe i przeprowadza analizę finansową

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach

ul. Słowackiego 1 11 – 200 Bartoszyce

 

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

 

 

Lista rankingowa uczestników projektu

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie  

Pokaż strony »

Lista rezerwowa

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Pokaż strony »

REGULAMIN

REGULAMIN NR PROJEKTU 2023-1-PL01-KA122-VET-000148414 §1 Przepisy ogólne   Projekt nr: 2023-1-PL01-KA122-VET-000148414jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ Projekt jest realizowany w terminie 31.12.2023r. do 30.10.2024r …

Pokaż strony »

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU

Przedsięwzięcie „Nabywanie nowych umiejętności zawodowych uczniów z ZSP 2 w Bartoszycach dzięki praktykom zagranicznym„ o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000148414 realizowanego w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+   OGŁOSZENIE …

Pokaż strony »