↑ Powrót do Nasze osiągnięcia

I miejsce w etapie powiatowym Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej

Reprezentantki naszej szkoły: Weronika Stapel kl. I LOB, Karolina Zakaszewska kl. I LOA zwyciężyły w eliminacjach powiatowych XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie. Dziewczyny będą reprezentowały nasz powiat w finale wojewódzkim, który odbędzie się 2 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Eliminacje powiatowe olimpiady odbyły się 20 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach. Uczestniczyły w nich 3 szkoły ponadgimnazjalne naszego powiatu. Sędzią głównym olimpiady był p. Tomasz Kowal. Nagrody dla najlepszych drużyn wręczył starosta bartoszycki p. Wojciech Prokocki.
Olimpiada składała się z dwóch etapów. Pierwsza część – teoretyczna polegała na rozwiązaniu przez każdego uczestnika pisemnego testu, składającego się z 50 pytań obejmującego materiał  z zakresu: obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej , bezpieczeństwa, przepisów ruchu drogowego, systemu obronności RP, sposobów postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
W drugim etapie: teoretyczno-praktycznym reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych odpowiadali na pytania otwarte przygotowane przez przedstawicieli: Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach oraz musieli udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
Głównym celem olimpiady jest popularyzowanie problematyki obrony cywilnej, przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz propagowanie bezpieczeństwa publicznego i znajomości przepisów ruchu drogowego.
Serdecznie dziękujemy  naszym Joannitom: Michałowi Przybylskiemu i Andrzejowi Osypowyczowi za cenne wskazówki z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczennice przygotowywał p. Jarosław Puszko.

Gratulujemy!!!