Szkolenie ,,Trudny rodzic”

Szkolenie przeprowadzono w dniu 16 stycznia 2017 r. w formie szkolenia zamkniętego. Przeprowadziła je pani mgr Joanna Chorwacka – trener w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. Nauczyciele w swojej pracy napotykają liczne trudności, w tym kłopoty we współpracy z rodzicami uczniów. Szkolna praca edukacyjna i wychowawcza z młodzieżą nie będzie efektywna, jeśli nie znajdzie zrozumienia i wsparcia u rodziców. Nauczyciele mający trudności w kontakcie z rodzicami uczniów stają więc wobec poważnych wyzwań. Muszą zbadać źródła i charakter trudności, rozpoznać styl zachowania rodzica i zadziałać w sposób zmierzający do poradzenia sobie z tą trudnością. W trakcie szkolenia nauczyciele uzyskali wskazówki jak uniknąć błędów w kontaktach z rodzicami, by nie doprowadzić do eskalacji trudności.

Maria Boiwko