Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym po użyciu dopalaczy oraz związanych z bezpieczeństwem pożarowym

W dniu 12 grudnia 2017 r. odbyło się szkolenie WDN na temat :”Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym po użyciu dopalaczy oraz związanych z bezpieczeństwem pożarowym”. Szkolenie poprowadzili Pani Justyna Kowalkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej oraz Pan Andrzej Harhaj – Komendant Powiatowy Straży Pożarnej. W pierwszej części szkolenia uczestnicy dowiedzieli  się :
– czym są dopalacze; charakterystyka substancji, sytuacja prawna, wyniki badań,
– jak rozpoznawać czy uczeń zażywa substancje psychoaktywne (narkotyki, dopalacze),
– jak reagować w sytuacji kiedy mamy podejrzenia lub wiemy, że uczeń zażywa substancje psychoaktywne,
– jak przeprowadzić interwencję profilaktyczną wobec ucznia i jego rodziców.
W drugiej części Komendant Powiatowy PSP przedstawił najważniejsze aspekty dotyczące ochrony przeciwpożarowej w obiektach szkół, takie jak: warunki ewakuacji, obowiązek ich praktycznego sprawdzania, wykonywanie przeglądów instalacyjnych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a także użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Tematyka spotkania dotyczyła również kampanii społecznych prowadzonych przez straż pożarną, realizowanych dzięki programom: „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczna+” oraz „Czad i ogień, obudź czujność”.
Maria Boiwko