↑ Powrót do Nasze osiągnięcia

Nasi uczniowie zostali laureatami etapu wojewódzkiego olimpiady i awansowali do szczebla centralnego

Uczniowie naszej szkoły: Julia Kapuścińska (kl.I LOA), Dawid Bielicki (kl.I LOB), Ihor Maruszeczko-Karpiński (kl.I LOAg) zostali laureatami etapu wojewódzkiego IV Edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności i awansowali do etapu centralnego, który odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach od 20 do 21 marca 2020 r.

Tytuł finalisty etapu wojewódzkiego uzyskało siedmioro uczniów naszej szkoły: Kaja Bandura (kl. I LOAg.), Anastazja Blicharz (kl. I TEp.), Kornelia Gejda (kl. I LOBp.), Natalia Tatarczuk (kl. I LOBp.), Marta Hadziewicz (kl. I LOAp.), Weronika Stapel (kl. III LOB), Marta Hryniewicz (kl. I TEg.).

Etap okręgowy olimpiady odbył się 6 grudnia 2019 r. w Olsztynie w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Podczas finału wojewódzkiego uczestnicy rozwiązywali test składający się z 40 pytań, który obejmował tematykę: stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i obronności, zagrożeń pozamilitarnych.

Etap wojewódzki poprzedzony był eliminacjami, polegającymi na napisaniu eseju na jeden z pięciu podanych przez organizatora tematów. Do tego etapu zakwalifikowani zostali uczniowie szkół, których prace zostały ocenione najwyżej. Z naszej szkoły zakwalifikowało się 11 uczniów.

Głównym organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Warszawski przy współpracy z 14 uczelniami wyższymi w Polsce. Patronat honorowy nad olimpiadą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Tematyka olimpiady obejmuje treści programowe ujęte w podstawie programowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, historia oraz edukacja dla bezpieczeństwa, dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa oraz utrzymania porządku publicznego.

Uczniów przygotowywał p. Jarosław Puszko.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów:)