↑ Powrót do Nasze osiągnięcia

Sylwia i Asia laureatkami Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej

Uczennice naszej szkoły: Chowańska Joanna kl. II LOC i Chowańska Sylwia kl. I LOA zostały laureatkami XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Finał olimpiady odbył się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, w dniu 3 marca. Uczestniczyło w nim 19 szkół(zwycięzców eliminacji powiatowych). W klasyfikacji zespołowej drużyna naszej szkoły zdobyła 4 miejsce. Zgodnie z regulaminem olimpiady tytuł laureata zdobywa 5 najlepszych zespołów, które najlepiej napiszą test składający się z 50 pytań i tym samym zakwalifikują się do II etapu teoretyczno-praktycznego.
W   drugim etapie reprezentanci 5 najlepszych szkół ponadgimnazjnych odpowiadali na pytania otwarte przygotowane przez przedstawicieli: Wojewódzkiej Komendy Policji w Olsztynie, Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz musieli udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w specjalnie zaaranżowanych scenkach przez przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego PCK.
Tematyka olimpiady obejmowała treści dotyczące: obrony cywilnej, przepisów ruchu drogowego, ochrony przeciwpożarowej, systemu obronnego RP, międzynarodowego prawa humanitarnego, pierwszej pomocy oraz sposobów postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Jestem bardzo zadowolony z wyniku jaki osiągnęły dziewczyny-powiedział opiekun zespołu p. Jarosław Puszko. Jest to jedna z trudniejszych olimpiad, gdzie wykazać się trzeba ogromną wiedzą i umiejętnościami   z tylu dziedzin. Dziewczyny świetnie poradziły sobie z przepisami ruchu drogowego, ochroną przeciwpożarową oraz z pierwszą pomocą. Najtrudniej było na stacji ,, Sanepidu’’. Wylosowały trudny zestaw, który zawierał szczegółowe pytania z chemii, która nie jest mocną stroną Asi – humanistki. Zabrakło nam troszeczkę szczęścia- 2 i 3 miejsce było w zasięgu. Cieszę się, że dziewczęta dobrze reprezentowały Powiat Bartoszycki. Nagrodą za zdobyte miejsce były tablety.
Serdecznie dziękujemy Staroście Bartoszyckiemu Panu Wojciechowi Prokockiemu – Szefowi Obrony Cywilnej w powiecie, za zorganizowanie transportu do Olsztyna.
Gratulujemy dziewczynom