↑ Powrót do Wymiana Uczniów

Letnia Szkoła Językowa w Łucku na Ukrainie

Nauka języka obcego poprzez zabawę i obcowanie z rodzimymi użytkownikami języka była celem nadrzędnym Letniej Szkoły Językowej, która odbyła się w dniach 6-13 czerwca 2018 roku w Łucku na Ukrainie. 
Grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami przebywała w ostatnich dniach w Łucku na Ukrainie, biorąc udział w zajęciach Letniej Szkoły Językowej zorganizowanej przez Gimnazjum nr 4 im. Modesta Lewickiego w Łucku, z którym ZSP nr 2 współpracuje od wielu lat.
Było to międzynarodowe spotkanie młodzieży z Ukrainy, Białorusi i Polski, podczas którego uczniowie doskonalili swoje kompetencje językowe, dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie sposobów odnalezienia się we współczesnym świecie.
 Uczestnicy Letniej Szkoły Językowej brali udział w zajęciach języka angielskiego, niemieckiego, białoruskiego, polskiego oraz chińskiego. W atrakcyjnej formie, poprzez zabawę, sport, aktywne metody nauczania przyswajali sobie tajniki i specyfikę nauczanych języków obcych.

Współczesna rzeczywistość wymaga od młodego pokolenia kreatywności, ciągłego podnoszenia swoich kompetencji, pokonywania barier, w tym językowych, gotowości do prowadzenia dialogu międzykulturowego, otwartości na innego człowieka, umiejętności współpracy z przedstawicielami różnych narodowości. Letnia Szkoła Językowa sprzyjała kształtowaniu właśnie takich postaw.
 Uczniowie naszej szkoły brali czynny udział we wszystkich działaniach proponowanych przez organizatorów, a także, jako rodzimi użytkownicy języka polskiego, promowali Polskę, jej kulturę, tradycje, a także sam język polski.
W towarzystwie rówieśników z Białorusi i Ukrainy zwiedzali osobliwości Łucka w sposób tradycyjny – w świetle dziennym, a także nietypowo – późnym wieczorem, przy blasku pochodni. Ciekawą lekcją zmieniającej się historii i kultury Łucka i jego mieszkańców był z pewnością udział młodzieży w „Książęcym bankiecie” zorganizowanym przy Zamku Lubarta – największej atrakcji turystycznej miasta. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się: „Piknik edukacyjny”, pełen ciekawostek z różnych dziedzin nauki, nietypowe zajęcia plastyczne, rekreacyjne gry sportowe.
Również nad jeziorem Świtaź, gdzie przebiegała druga część Letniej Szkoły Językowej, młodzież w sposób lekki, łatwy i przyjemny poznawała historię, tradycje, kulturę swoich narodów. Rozbrzmiewająca wszędzie muzyka, skoczne ukraińskie pieśni ludowe, współczesne rytmy dyskotekowe we wszystkich językach z pewnością utrwaliły zasłyszane na tradycyjnych zajęciach konstrukcje językowe. 
Nieocenione znaczenie dla bliższego poznania zwyczajów oraz dnia codziennego mieszkańców Ukrainy miał pobyt młodzieży polskiej w rodzinach nowo poznanych kolegów i koleżanek z Łucka.
Po tygodniu pobytu na Ukrainie, uczestnicy wymiany, pełni wrażeń, zadowoleni, radośni, oszołomieni słońcem i niezapomnianą atmosferą jeziora Świtaź, zachwyceni otwartością i gościnnością mieszkańców Łucka, z niecierpliwością czekają na wizytę swoich rówieśników w Bartoszycach.
Wyjazd na Ukrainę był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Starosty Powiatu Bartoszyckiego pana W. Prokockiego, Rady Rodziców naszej szkoły oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły działającego przy ZSP nr 2, którym serdecznie dziękujemy.

 

Opiekunowie wymiany: Danuta Groth, Mirosław Sawicki