↑ Powrót do Wymiana Uczniów

WIZYTY STUDYJNEJ CIĄG DALSZY… .

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach od 10 lat prowadzi wymianę młodzieży z trzema szkołami średnimi w Łucku na Ukrainie: z Gimnazjum nr 4, Liceum Przyrodniczym nr 7 oraz Szkołą Ogólnokształcącą nr 25. To przedsięwzięcie cieszy się dużą popularnością i akceptacją zarówno wśród młodzieży polskiej, jak i ukraińskiej.

 

 

    Fundusze na przeprowadzenie wymiany młodzieży pozyskiwane są z różnych źródeł, a przede wszystkim z ogólnodostępnych fundacji. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest udział w konkursie wniosków, w ramach którego można otrzymać fundusze na realizację projektów. Projekty powinny opierać się na corocznie określanych priorytetach, które jednocześnie nakreślają specyfikę wybieranych tematów projektów, uwzględniają potrzeby edukacyjne, kulturowe i społeczne współpracy polsko-ukraińskiej.

   W ostatnich latach coraz większa liczba szkół przystępuje do konkursów wniosków na realizację projektów, w związku z czym coraz trudniej jest otrzymać dotację na zorganizowanie wymiany młodzieży. Stąd też w celu wypracowania bardziej trafnych i wartościowych projektów niektóre z nich są poprzedzane wizytami studyjnymi. W grudniu 2016 roku nauczyciele naszej szkoły wyjechali do szkół łuckich w celu nakreślenia ogólnych ram projektów P-UWM na najbliższy rok. Podczas wytężonej pracy zespołu polskiego i ukraińskiego opracowano kilka projektów możliwych do realizacji. Natomiast w styczniu bieżącego roku gościliśmy nauczycieli z Łucka w naszej szkole. Wspólnie z gośćmi z Ukrainy dokonaliśmy uszczegółowienia celów i zadań projektów, harmonogramu działań młodzieży i oczekiwanych rezultatów projektów.

Nieocenioną pomocą okazały się pomysły młodzieży zainteresowanej udziałem w projektach, w Łucku – ukraińskiej, zaś w Bartoszycach – polskiej. Uczniowie przedstawili swoje propozycje dotyczące sporządzanego harmonogramu działań projektowych i oczekiwania względem efektów podejmowanego zadania.

  Zaprezentowaliśmy też nauczycielom z Ukrainy miejsca położone w rejonie Bartoszyc godne odwiedzenia przez młodzież w ramach tworzonych projektów P-UWM jako formy realizacji ich zadań edukacyjnych, poznawczych i wychowawczych. Zwróciliśmy również uwagę na bogactwo historyczne, obyczajowe, kulturowe Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w celu ujęcia odwiedzonych miejsc w planie pobytu uczniów z Ukrainy w Polsce.

Mamy nadzieję, ze podejmowane działania przyniosą pożądane efekty, a nowe projekty będą atrakcyjne dla młodzieży i sprostają ich oczekiwaniom.

Danuta Groth