↑ Powrót do Sport w szkole

I miejsce w województwie w Turnieju z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Uczniowie naszej szkoły: Daria Wróblewska (I LOCp.), Mateusz Stapel (I TSg.), Patryk Klepczyński (I LOBg.) zwyciężyli w XIV Wojewódzkim Turnieju Rekreacyjno-Sportowym z okazji Narodowego Święta Niepodległości i tym samym zdobyli główną nagrodę: PUCHAR WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO p. Artura Chojeckiego oraz płaskorzeźbę marszałka J. Piłsudskiego.
Turniej odbył się 8 listopada 2019 r. w Olsztynie. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z naszego województwa. Składał się z 3 konkurencji: strzelania z broni pneumatycznej w postawie stojącej, testu wiedzy historycznej o tematyce niepodległościowej (lata 1915-1923) oraz wieloboju sprawnościowego (koperta, bieg 10×10, sztafeta zręcznościowa).
Patronat honorowy nad turniejem objął wojewoda warmińsko-mazurski p. Artur Chojecki, który ufundował puchary dla najlepszych zespołów. Fundatorami nagród byli: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego p. Gustaw Marek Brzezin, OSIR Olsztyn, WKU Olsztyn, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Prezydent Miasta Olsztyn.
Organizatorem turnieju był: Klub Garnizonowy w Olsztynie, przy współpracy z Zarządem Wojewódzkim LOK w Olsztynie oraz Urzędem Miasta w Olsztynie.
Zwycięska drużyna zdobyła: I miejsce w teście wiedzy historycznej, II miejsce w teście sprawnościowym. Indywidualnie: III miejsce w zawodach strzeleckich zdobył Mateusz Stapel, III miejsce w konkursie historycznym zdobył Patryk Klepczyński oraz III miejsce w zawodach sportowych zdobyła Daria Wróblewska.
W turnieju uczestniczyły również dwie drużyny naszej szkoły. Drugi zespół w składzie: Weronika Mandywel (kl. LOCp.), Jakub Chadaj (kl. I TEp.), Dawid Kaplewski (kl. I LOBp.) zdobył: I miejsce w zawodach sportowych oraz IV miejsce w klasyfikacji zespołowej. Weronika Mandywel otrzymała nagrodę najlepszej zawodniczki turnieju. Uzyskała najwyższy wynik we wszystkich konkurencjach. Zdobyła: I miejsce w konkursie historycznym, III miejsce w zawodach strzeleckich. Jej koledzy z drużyny byli najlepsi w zawodach sportowych. Jakub Chadaj zdobył I miejsce, a Dawid Kaplewski II miejsce.
Trzecia drużyna naszej szkoły w składzie: Weronika Stapel(kl. III LOB), Maciej Sośnicki ( kl. III LOA), Dawid Sobierajski (kl. III LOC) zdobyła VI miejsce w klasyfikacji zespołowej. Indywidualnie II miejsce w konkursie historycznym zdobyła Weronika Stapel.
Głównym celem turnieju było kształtowanie postaw patriotycznych oraz podnoszenie wiedzy historycznej, sprawności fizycznej i umiejętności obronnych.
Opiekunem zespołów był: Jarosław Puszko. Uczniów przygotowywali nauczyciele: Jarosław Puszko (test historyczny i strzelanie) oraz Piotr Szamocki (konkurencje sportowe). 

Gratulujemy:)