Fundusz Socjalny

Informacja

W związku z dużym zainteresowaniem wyjazdem integracyjnym do Starych Jabłonek w dniach 12-13.06.2021 r. istnieje możliwość złożenia do 26.05.2021 r. do godz. 10:00 wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS- dofinansowanie do wycieczki wymienionej w  13 ust. 1 pkt 2 regulaminu (zał. nr 3).


Informacja

 

W dniach 12-13 czerwca 2021 r. planowany jest wyjazd integracyjny z okazji zakończenia roku szkolnego do hotelu Anders w Starych Jabłonkach.
Osoby chętne są proszone o deklarowanie chęci uczestnictwa poprzez wpisanie się na listę udostępnioną w pokoju nauczycielskim w budynku A lub poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły – tel. 89 762 27 64.
W związku z koniecznością dokonania rezerwacji proszę o składanie deklaracji do piątku, tj.: 21.05.2021 r.

Informacja

 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach informuje, że roczne sprawozdanie z gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2020 r. jest dostępne do wglądu w kadrach, pok. nr 114, w budynku B, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Nr tel.: 89 762 53 90.

Informacja 

Informujemy osoby upoważnione do korzystania z ZFŚS, że należy składać oświadczenie o uzyskanych dochodach w roku 2020. Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie świadczenia w formie pomocy finansowej.

Oświadczenia i wnioski przyjmowane są do dnia 20.03.2021 r. w pokoju 114 B.


 

1. Regulamin ZFŚS obowiązujący od 02.02.2021 r.

 

2. Ważne terminy obowiązujące od 02.02.2021 r.

 

 

3. Załączniki