Fundusz Socjalny

 

Zaproszenie na spotkanie świąteczne

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach zaprasza nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na spotkanie świąteczne, które odbędzie się 22 grudnia 2022 r. o godz. 14:30 w restauracji Ardi ul. Kętrzyńska 23 w Bartoszycach.

Proszę o potwierdzenie do dnia 14.12.2022 r.  swojej obecności poprzez wpisanie się na listę znajdującą się w pokoju nauczycielskim w budynku A.

Emerytowani nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi mogą swoją obecność potwierdzić również telefonicznie pod nr telefonu 89 762-27-68 lub 89 762 53-90. 


Informacja

 

Informujemy, że do dnia 10 grudnia można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej wymienionej w par. 15 ust. 1 regulaminu ZFŚS. Wnioski należy składać w kadrach (114 B).


 

1. Regulamin ZFŚS obowiązujący od lutego 2022 r.

 

2. Ważne terminy 

 

3. Załączniki: