↑ Powrót do Doradca Zawodowy

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach odbywał się w tym roku w dniach 16-22 października 2017 r. pod hasłem ,,Ja na rynku pracy – moje talenty i kompetencje”. Ogólnopolskie Tygodnie Kariery są organizowane cyklicznie od wielu lat, jednak w tym roku szkolnym w związku z jednym z podstawowych kierunków polityki oświatowej dotyczącym wprowadzania doradztwa zawodowego w szkołach  i placówkach, proponowano zwrócić szczególną uwagę na udział jak najszerszej rzeszy uczniów w przedsięwzięciach dotyczących planowania kariery edukacyjno-zawodowej.
Działania te w naszej szkole polegały na aktywnym uczestniczeniu młodzieży w warsztatach i zajęciach z zakresu doradztwa oraz spotkaniach z przedstawicie-lami zawodów. W warsztatach, zajęciach i spotkaniach wzięła udział młodzież z 14 klas: 9 klas LO ( I,II,III ), 3 klasy technikum ( IV TE, II TE, IV TH/OR),2 klasy wielozawodowe ( III WZC, III WZAB).
Szczegółowy program obchodów OTK w ZSP nr 2 zawierają załączniki.

1. Ja na rynku pracy

2.Odkryj swój potencjał zawodowy

3.Staże i praktyki

Grażyna Kęsicka