↑ Powrót do Nasze osiągnięcia

Mamy laureatów etapu wojewódzkiego i awans do zawodów centralnych

Uczniowie naszej szkoły: Stańczyk Pamela kl.III LOB, Emir Chahed kl.III LOB, Karolina Zakaszewska kl. I LOA zostali laureatami etapu wojewódzkiego II Edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności i tym  samym zakwalifikowali się do etapu centralnego, który odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach: 23-24 marca 2018 r.  
Tytuł finalisty etapu wojewódzkiego zdobyło 5 uczniówSipko Patrycja kl.I LOA, Ziębińska Sandra kl.I LOA, Archacki Sebastian kl.III LOB, Zwierko Artur kl. III LOB, Rajtak Mateusz kl. II LOA.
Etap okręgowy olimpiady odbył się 8 grudnia 2017 r.  w Olsztynie, w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczestniczyło w nim 28  uczniów, w tym 8 z ZSP nr 2. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań obejmującego tematykę dotyczącą bezpieczeństwa i obronności.
Etap wojewódzki  poprzedzony był eliminacjami, polegającymi na napisaniu eseju na jeden z pięciu podanych przez organizatora tematów. Do tego etapu zakwalifikowani zostali uczniowie, których prace zostały ocenione najwyżej.
Głównym organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Warszawski przy współpracy z 14 uczelniami wyższymi w Polsce. Patronat honorowy nad olimpiadą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Tematyka olimpiady obejmuje treści programowe dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa oraz utrzymania porządku publicznego, ujęte w podstawie programowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów: wiedza o społeczeństwie i historia oraz edukacja dla bezpieczeństwa.
Główną nagrodą w olimpiadzie jest uzyskanie indeksu dowolnie wybranej uczelni w Polsce.
Uczniów przygotowywał Jarosław Puszko.
Gratulujemy:)