↑ Powrót do Doradca Zawodowy

„Przyszłość z pasją: studia, praca, kariera.

Dnia 26 listopada 2018 r. młodzież klas II i III liceum ogólnokształcącego i II technikum mogła uczestniczyć w warsztatach w ramach doradztwa zawodowego nt. „Przyszłość z pasją: studia, praca, kariera”. Zostały one przeprowadzone przez Panią Izabelę Kurowicką i Panią Joannę Ferdycz z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach. Były to trzecie z cyklu warsztatów prowadzonych przez ww. uczelnię.

Podczas warsztatów Panie pomogły uczniom w określeniu ich mocnych i słabych stron, cech charakterystycznych i umiejętności, które posiadają, a które muszą jeszcze zdobyć. Warsztaty pomogły młodzieży w zidentyfikowaniu zainteresowań i wymarzonego zawodu oraz w planowaniu kariery zawodowej.

Przy okazji, Panie przedstawiły ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz przybliżyły charakterystykę kierunków, jakie są dostępne na Wydziale Nauk Społecznych w Bartoszycach.

Agata Smereczańska