↑ Powrót do Wymiana Uczniów

W poszukiwaniu swoich korzeni…

Już po raz kolejny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach gościła grupa dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia Polonijnego „Dom Polski” w Czerniachowsku w Obwodzie Kaliningradzkim.
 Rosjanie przebywali w Bartoszycach w dniach 19 – 23 czerwca 2017 roku w ramach projektu realizowanego przez szkołę, dotyczącego wymiany młodzieży między ZSP nr 2, a Stowarzyszeniem Polonijnym „Dom Polski” w Czerniachowsku.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, a jego inicjatorem był Dyrektor ZSP nr 2 pan Zbigniew Pietrzak.

Jako, że przodkowie naszych gości zamieszkiwali niegdyś tereny należące do Polski, z tym większym zainteresowaniem chłonęli wszystko, co polskie.  Młodzi Rosjanie, mający korzenie polskie, byli zachwyceni Polską i Polakami, ich gościnnością, serdecznością, szeroko pojętą kulturą naszego kraju. Z wielkim zaangażowaniem starali się poznać historię i dzień dzisiejszy naszego kraju, z prawdziwą pasją uczyli się języka polskiego.
W ciągu kilku dni pobytu w naszym mieście i szkole Rosjanie mieli możliwość nawiązania przyjaźni z polskimi rówieśnikami, mogli wspólnie uczestniczyć w zajęciach rekreacyjno-sportowych (pan R. Czerniak), tanecznych (uczennica K. Jagiełło), strzeleckich (pan J. Puszko). Ogromne zainteresowanie wzbudziły lekcje języka polskiego (pani A. Dobrowolska- Śliwińska). Młodzież w krótkim czasie poszerzyła zasób leksykalny języka polskiego, poznała tajniki fonetyki polskiej, gramatyki, wykazała się olbrzymią kreatywnością, talentem recytatorskim, muzycznym, tanecznym, plastycznym.
Grupa młodych Rosjan z dużym zaciekawieniem zwiedzała naszą szkołę, wyposażenie pracowni, chętnie słuchała informacji o polskim systemie kształcenia.
Natomiast Bartoszyce, mimo że niewielkie, goście ocenili jako malownicze, przytulne, zadbane i pełne swoistego uroku. Duże wrażenie na nich zrobiła jego wielowiekowa, burzliwa historia, kulturowe bogactwo, duchowe piękno zabytków – nie tylko sakralnych, nad którymi dominuje XV – wieczna Brama Lidzbarska, niemalże tysiącletnie Kamienne Baby Pruskie i nasze monumentalne kościoły.
Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczyły gościom wycieczki mające na celu poznanie najbliższych okolic Bartoszyc.
Dzięki gościnności i uprzejmości pracowników Nadleśnictwa Bartoszyce, a w szczególności – pana Nadleśniczego Zygmunta Zbigniewa Pampucha oraz  Inżyniera Nadzoru pana Wiesława Oziewicza, młodzież rosyjska mogła poznać osobliwości przyrodnicze naszego regionu. Pan Karol Daliga – specjalista SL ds. hodowli i edukacji Nadleśnictwa Bartoszyce  profesjonalnie zaprezentował grupie rosyjskiej tajemniczą, niezbadaną leśną krainę z jej  fauną i florą, przybliżył temat ekologii, zaś leśniczy Leśnictwa „Czarny las” w Galinach – pan Paweł Ulaniuk oprowadził grupę po ścieżce dydaktycznej, odsłaniając niektóre tajemnice lasu.
Pobliskie Galiny ze swoim XVI – wiecznym Pałacem oraz Folwarkiem również były obiektem zainteresowania gości.
W celu zgłębienia wiedzy o historii Warmii grupa rosyjska wyjechała do Lidzbarka Warmińskiego, by zwiedzić m.in. Zamek, który przez wiele lat pełnił funkcję rezydencji biskupów warmińskich, zabytek pierwszej klasy, perła gotyku w Polsce, goszczący w przeszłości takich znakomitych gości jak: Mikołaj Kopernik, papież Pius II, Napoleon Bonaparte czy Ignacy Krasicki. Rosjanie byli oczarowani pięknie odnowioną „Oranżerią Kultury” – dawną letnią siedzibą biskupów warmińskich, która swoją niezliczoną ilością schodków i przełomów w dojściu na górę przypomina najładniejsze europejskie pałacyki. Na koniec pobytu w Lidzbarku Warmińskim młodzież z Rosji skorzystała z licznych atrakcji oferowanych przez nowoczesny ośrodek rekreacyjno – sportowy –  Termy Warmińskie.
Rosjanie, wyjeżdżając z Bartoszyc, dziękowali za okazane im serce, życzliwość, gościnność, interesujące wycieczki, przygotowane pogadanki, zajęcia i inne atrakcje, które, jak twierdzili, dostarczyły im mnóstwo radości.
 Opiekunowie wymiany młodzieży: Danuta Groth, Urszula Beńko, Monika Szpura – Kazimierczuk