Egzaminy

Egzamin maturalny

1. Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.   https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/E8/2023/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN%20p1.pdf   2. Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r.   https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/matura/2023/20230817_EM_24_Komunikat_o_dostosowaniach_FIN_p2.pdf   3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2024 r.  https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/matura/2023/20230817_EM_2024_Informacja_FIN_p5.pdf   4. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r. https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/matura/2023/20230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf   Informacja o wydawaniu świadectw dojrzałości, aneksów i informacji …

Pokaż strony »

Egzamin zawodowy

1. Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2023/2024  https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2024_PP2019_EZ.pdf   2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2204_PP2019_Informacja%20_o_EZ%20-18%20VIII2023.pdf   3. Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych …

Pokaż strony »