↑ Powrót do Pedagog Szkolny

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI

W ramach długofalowej współpracy profilaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z KPP w Bartoszycach wypracowywane są strategie aby móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy dotyczące bezpieczeństwa i dobra uczniów. 
W ramach tej współpracy organizuje się spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów  m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości. Na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń.
Policja udziela szkole pomocy w przekazywaniu informacji np. na temat problemu handlu ludźmi. Wspólnie szkoła i policja uczestniczą w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich. Policjanci chętnie przybliżają młodzieży zasady rekrutacji do pracy w zawodzie policjanta.