↑ Powrót do Nasze osiągnięcia

Sukces naszych uczennic w Olimpiadzie o Ubezpieczeniach

16 marca 2018 r. w Olsztynie odbył się drugi etap olimpiady ,,Warto wiedzieć więcej o Ubezpieczeniach Społecznych”, który miał charakter współzawodnictwa zespołowego. Zespoły rozwiązywały jednakowy test składający się z 25 pytań wielokrotnego wyboru w czasie 30 minut.
Nasz zespół w składzie:
Martyna Jakimczuk – IV TE
 Iwona Purłan – IV TE
 Emilia Kosakowska – III TE  
zajął  II miejsce 
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” jest organizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych jest niezbędna dla młodego człowieka wkraczającego w dorosłe życie, który znajdzie się na rynku pracy i będzie podejmował wiele decyzji związanych ze swoją przyszłością zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Gratulujemy wiedzy i życzymy dalszych sukcesów.

Olga Chilmanowicz