Nasi uczniowie strzelali z kałasznikowów i ćwiczyli OSF

12 września 2018  r. na strzelnicy otwartej w Lidzbarku Warmińskim uczniowie naszej szkoły doskonalili swoje umiejętności strzeleckie strzelając z kałasznikowów. Zajęcia ze strzelectwa przeprowadził p. Dariusz Wojczulanis. Strzelanie było treningiem przed Ogólnopolskimi Mistrzostwami Sportowo-Obronnymi Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej, które odbędą się w Bolesławcu.
Uczniowie ZSP nr 2: Weronika Stapel, Weronika Chilmanowicz, Karolina Marzec, Maciej Sośnicki, Jakub Kapanajko, Dawid Sobierajski, Kacper Sobocz  wspólnie  z członkami ZP LOK Lidzbark Warmiński (Radosławem Konieczką, Maciejem Przybyłkiem, Natalią Afeld, Justyną Baran, Pauliną Dudkiewicz, Karoliną Rzygalińska) będą reprezentować nasze województwo w mistrzostwach. 
Strzelanie to jedna z 5 konkurencji  obok pływania, marszobiegu, rzutu granatem i OSF-u. Dzień wcześniej reprezentanci naszego województwa pod opieką  p. Dariusza Wojczulanisa i p. Jarosława Puszko trenowali sprawność fizyczną na Ośrodku Sprawności Fizycznej 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.
Opiekunowie składają serdeczne podziękowania dowódcy 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej Panu płk.dypl. Jackowi Ostrowskiemu oraz Panu mjr Kazimierzowi Kobusowi za udostępnienie OSF-u.