↑ Powrót do Wymiana Uczniów

Współpraca ze szkołą na Białorusi

W sierpniu delegacja naszej szkoły odbyła spotkanie inicjacyjne z przedstawicielami Gimnazjum nr 4 w Brześciu na Białorusi. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy i zaplanowanie działań na rzecz rozwoju młodzieży z obu krajów. –Wizyta zakończyła się sukcesem – ocenił koordynator wymiany polsko-białoruskiej,p.Tomasz Tatol.- Nauczyciele z gimnazjum są pełni entuzjazmu, a uczniowie bardzo zainteresowani i zaangażowani.
Polska delegacja miała okazję poznać system oświaty na Białorusi, zwiedzić szkołę, wymienić swoje doświadczenia  i poglądy dotyczące dydaktyki oraz wychowania. Była to lekcja nie tylko języka rosyjskiego, ale także historii, geografii i kultury Białorusi, w której występuje wiele akcentów polskich. Wzajemne relacje umocniło spotkanie dyrektorów obu partnerskich szkół – p. Eleny Szkuleny oraz p. Zbigniewa Pietrzaka – z przedstawicielami władz obwodu brzeskiego, którzy wykazali otwartość i chęć współpracy.
Miłą niespodzianką był występ uczniów, którzy w tym gimnazjum mają zapewnione kształcenie muzyczne. Namiastkę ich umiejętności prezentujemy poniżej. Na żywo usłyszymy ich podczas tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Bartoszycach. Wizyta partnerów z Białorusi będzie początkiem realizacji wspólnych planów wymiany międzynarodowej.