↑ Powrót do Wolontariat

TWOJA KREW-MOJE ŻYCIE

Nasza szkoła przyłączyła się do realizacji ogólnoszkolnego projektu pn. „Twoja krew-moje Zycie” w ramach akcji edukacyjnej programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.
W celu promowania honorowego krwiodawstwa Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Panem Miłoszem Dąbrowskim, który przeprowadził prelekcję dla klas II LOA i II LOC.
Młodzież była bardzo zainteresowana informacjami przedstawionymi w prelekcji i aktywnie uczestniczyła w dyskusji na temat krwiodawstwa.

Natalia Osypowycz