↑ Powrót do Doradca Zawodowy

Wojska Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to piąty, samodzielny rodzaj Sił Zbrojnych RP. Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. 43 Brygada Lekkiej Piechoty w Braniewie jest jednym z pięciu batalionów tworzących 4 Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga.
Dnia 26 listopada 2019 r. nasza szkoła gościła przedstawiciela 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie. Uczniowie klas III liceum ogólnokształcącego mieli okazję do spotkania z funkcjonariuszem i pozyskanie informacji na temat Wojsk Obrony Terytorialnej oraz projektu „Zostań żołnierzem w czasie przerwy zimowej”. St. chor. Artur Junik przybliżyli młodzieży tryb szkolenia, funkcję oraz specyfikę zajęć. Ponadto, zachęcał uczniów do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, a zainteresowani uczniowie mogli na miejscu wypełnić wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej.

Oferta szkoleniowa 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej wychodzi z ofertą szkoleniową do uczniów wszystkich szkół średnich naszego województwa, polegającą na udziale pełnoletnich uczniów  w 16-dniowym szkoleniu podstawowym, po odbyciu którego staną się pełnoprawnymi żołnierzami służby czynnej.

Szkolenie prowadzone będzie w czasie ferii zimowych tj. 18.01- 02.02.2020 r. w jednej z czterech lokalizacji: Olsztyn, Morąg, Braniewo i Giżycko.

Oprócz pełnoletniości, warunkiem koniecznym przystąpienia do szkolenia jest posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność za przestępstwa umyślne i posiadanie kategorii zdrowia potwierdzonej przez Rejonową Wojskową Komisję Lekarską.

Szkolenie obejmuje zajęcia z taktyki, strzelania, przetrwania, a także kształcenia obywatelskiego i udzielania pierwszej pomocy.

Po wnioski, szczegóły oferty oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia zapraszam do doradcy zawodowego – p. Darii Stepaniuk (sala 113B).