↑ Powrót do Pedagog Szkolny

Szkolny Konkurs Profilaktyczny

Zapraszamy klasy pierwsze do Szkolnego Konkursu Profilaktycznego.
Zadaniem klasy jest przygotowanie w dowolnej formie przekazu (scenka, przedstawienie, wiersz, hasła, prezentacja itp.) tematu uzależnień od środków psychoaktywnych.
Prosimy wychowawców o wytypowanie z klasy 5 osób, które przedstawią przygotowany przez klasę program. Udział większej liczby osób, możliwy jest jeśli wymaga tego sposób przedstawienia tematu. Przygotowany program profilaktyczny oceni powołana w szkole komisja i zaproszony gość ze stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bartoszycach.
Konkurs odbędzie się 18 listopada 2021 r. w auli A podczas drugiej godziny lekcyjnej.

Zapraszamy uczniów i wychowawców do aktywności !