Dyrekcja

DYREKTOR ZESPOŁU:

mgr Monika Szpura-Kazimierczuk

 

 

WICEDYREKTORZY:

mgr Agnieszka Dobrowolska-Śliwińska

mgr inż. Jędrzej Mrozek