Informacja

W dniu  9-go września od godz. 11.00 w sekretariacie szkoły można odebrać  Świadectwa Dojrzałości z maturalnego egzaminu poprawkowego przeprowadzonego w sierpniu 2022 r.