↑ Powrót do Biblioteka

Konkurs

W-M ODN w Elblągu  zaprasza  uczniów i nauczycieli do udziału w konkursie  promującym kulturę mniejszości narodowych i etnicznych  zamieszkujących województwo warmińsko- mazurskie „Legenda obrazem naszej kultury”.
Honorowy patronat nad konkursem  objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.
Regulamin: Kliknij tutaj