↑ Powrót do Doradca Zawodowy

Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery 2019

W dniach 21-27 października 2019 r. w naszej szkole zorganizowane zostały spotkania informacyjno-edukacyjne oraz warsztaty w ramach XI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, którego hasło przewodnie brzmiało: „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”. Misją działań podejmowanych w ramach tych przedsięwzięć było uświadomienie młodzieży obecności innych kultur w ich najbliższym otoczeniu, refleksja nad umiejętnością zrozumienia inności drugiego człowieka oraz ukazanie korzyści wynikających z wielokulturowości.

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach w dniach 22-24  października 2019 r., doradcy zawodowi  p. Iwona Gawerska, p. Renata Kołaszewska oraz p. Wioletta Stanulewicz  przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej „Poznaj mnie, a zrozumiesz”  przybliżyły zjawisko wielokulturowości i przedstawiły je w pozytywnym świetle, podkreślając szanse  i możliwości, które daje różnorodne środowisko, zachęcając do zaciekawienia odmiennością  i wyzbywania się strachu przed nią. Podczas spotkań pojawiły się również informacje na temat lokalnego rynku pracy.

Ponadto 21 października br. młodzież uczestniczyła w spotkaniu informacyjno- edukacyjnym prowadzonym przez policjantkę mł. asp. Martę Kabelis z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach na temat naboru do służby w Policji. Podczas spotkania poruszono również temat handlu ludźmi z uwagi na wypadający w tym okresie Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi.