↑ Powrót do Nasze osiągnięcia

Nasi uczniowie awansowali do szczebla centralnego olimpiady

Pięcioro uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do etapu centralnego III Edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, a czworo zdobyło tytuł finalisty etapu wojewódzkiego.
Uczniowie: Weronika Stapel, Marcin Jabłoński, Adam Michalski, Patryk Majcher, Piotr Ramotowski zostali laureatami etapu wojewódzkiego III Edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności i tym samym zakwalifikowali się do etapu centralnego, który odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach: 22-23 marca 2019 r.
Tytuł finalisty etapu wojewódzkiego zdobyło 4 uczniów naszej szkoły: Weronika Sadlak, Magdalena Sosnowska, Dawid Sobierajski, Mateusz Rajtak. Główną nagrodą w olimpiadzie jest uzyskanie indeksu dowolnie wybranej uczelni wyższej w Polsce.
Etap okręgowy olimpiady odbył się 7 grudnia 2018 r. w Olsztynie, w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Podczas finału wojewódzkiego uczestnicy rozwiązywali test składający się z 40 pytań, który obejmował  tematykę dotyczącą: stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i obronności. Po napisaniu testu uczniowie mieli okazję do spotkania z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy przybliżyli im specyfikę służby i tryb szkolenia.
Etap okręgowy poprzedzony był eliminacjami, polegającymi na napisaniu eseju na jeden z pięciu podanych przez organizatora tematów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani zostali uczniowie szkół, których prace zostały ocenione najwyżej. Z naszej szkoły zakwalifikowało się 9 uczniów.
Głównym organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Warszawski przy współpracy z 14 uczelniami wyższymi w Polsce. Patronat honorowy nad olimpiadą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.
Tematyka olimpiady obejmuje treści programowe ujęte w podstawie programowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, historia oraz edukacja dla bezpieczeństwa, dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa oraz utrzymania porządku publicznego.
Uczniów przygotowywał Jarosław Puszko.
Gratulujemy!