Wznowienie współpracy

Szkolny Klub Wolontariatu wznowił współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. 28.09.2018r. w bibliotece szkolnej zostały podpisane Porozumienia o Współpracy z uczennicami klasy II LOA: Karoliną Zakaszewską, Wiktorią Zioło, Małgorzatą Janik i Patrycją Sipko. Porozumienia dotyczyły świadczenia  pomocy wolontariackiej dla podopiecznych PCPRu w Bartoszycach- dzieci z rodzin zastępczych w zakresie pomocy w nadrabianiu zaległości szkolnych. Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu Natalia Osypowycz przy ZSP nr2 i przedstawicielka PCPRu w Bartoszycach Joanna Krejer omówiły aspekty współpracy na przyszłość.