↑ Powrót do Nasze osiągnięcia

Zwycięstwo naszych uczennic w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej

I miejsce w województwie w XXIV Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej zdobyły uczennice naszej szkoły: Weronika Stapel (kl. II LOB)  i Katarzyna Kołdysz (kl. I LOC).
Finał olimpiady odbył się 1 marca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Uczestniczyli w nim reprezentanci 20 szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego, które zwyciężyły w eliminacjach powiatowych. Organizatorem olimpiady był  Wojewoda Warmińsko-Mazurski p. Artur Chojecki -szef Obrony Cywilnej na terenie województwa, który ufundował nagrody dla najlepszych zespołów.
Etap wojewódzki składał się z 2 części: W  pierwszej (pisemnej) uczniowie rozwiązywali test obejmujący 50 pytań, po którym do drugiego etapu (teoretyczno-praktycznego) przechodziło tylko 5 najlepszych zespołów. W etapie tym finaliści odpowiadali na pytania  przygotowane przez przedstawicieli: Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz musieli udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w specjalnie zaaranżowanych scenkach przygotowanych przez przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego PCK.
-Jest to jedna z najtrudniejszych olimpiad- powiedział opiekun zespołu Jarosław Puszko. Obejmuje szczegółową tematykę z wielu dziedzin takich jak: ochrona przeciwpożarowa, przepisy ruchu drogowego, pierwsza pomoc przedmedyczna, organizacje międzynarodowe, system obronny RP, prawo humanitarne itd.
-Jestem bardzo zadowolony i dumny z dziewczyn. Wykazały się one ogromną wiedzą, dały z siebie maxa i tym samym  odniosły ogromy sukces-zwycięstwo w olimpiadzie. Cieszę się ,że godnie reprezentowały szkołę i powiat bartoszycki.
Gościem honorowym z ramienia Szefa Obrony Cywilnej Kraju był Pan Andrzej Dobrzeniecki – zastępca Dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Głównym celem olimpiady jest popularyzowanie problematyki obrony cywilnej, przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz propagowanie bezpieczeństwa publicznego i znajomości przepisów ruchu drogowego.
Serdecznie dziękujemy staroście bartoszyckiemu p. Zbigniewowi Nadolnemu i wicestaroście p. Władysławowi Bogdanowiczowi za zorganizowanie transportu do Olsztyna. Dziękujemy również Michałowi Przybylskiemu za cenne wskazówki z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz p. kierowcy Wojtkowi za bezpieczną podróż i kibicowanie.

http://www.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9261:za-nami-xxiv-wojewodzka-olimpiada-wiedzy-o-obronie-cywilnej&catid=193&Itemid=314&lang=pl

http://bartoszyce.wm.pl/570509,Uczennice-quotOdziezowki-wygraly-Wojewodzka-Olimpiade-Wiedzy-o-Obronie-Cywilnej.html

https://www.ock.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci/XXIV-Wojewodzka-Olimpiada-Wiedzy-o-Obronie-Cywilnej/idn:35620

Gratulujemy!