↑ Powrót do Doradca Zawodowy

Oferta Szkoły Policealnej

W piątek 23 marca 2018 r. w auli A odbędzie się spotkanie  pracowników Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych z Lidzbarka Warmińskiego z uczniami klas kończących szkołę. Tematem spotkania będzie prezentacja kierunków szkolenia w Szkole Policealnej:
technik masażysta i technik usług kosmetycznych.
2 lekcja – III LO A, III LO B, III LO C
3 lekcja – IV TE, IV TH/OR

Anna Dobko, Grażyna Kęsicka