↑ Powrót do Pedagog Szkolny

Psychologia w mojej szkole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach jest szkołą patronacką Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Korzystamy z udziału w projekcie Strefa Młodzieży, który jest realizowany przez  Uniwersytet. Strefa Młodzieży Uniwersytetu SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie profilaktyczno-edukacyjne, którego celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi w wieku licealnym.Studenci oraz wykładowcy Uniwersytetu SWPS przeprowadzają warsztaty z praktycznego zastosowania psychologii w życiu codziennym – jak zarządzać czasem, jak radzić sobie ze stresem maturalnym, w jaki sposób efektywnie się uczyć. Od pięciu lat odbywają się cyklicznie warsztaty w naszej szkole, w których biorą udział uczniowie klas maturalnych. W tym roku warsztaty prowadziła studentka IV roku psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie pani Katarzyna Jabłońska. Na warsztatach z uczniami poruszony był temat efektywnej nauki oraz technik, które są pomocne, by w krótkim czasie nauczyć się jak najwięcej materiału. Jest to szczególnie ważne przed egzaminem maturalnym.  Uczniowie zainteresowani psychologią mogli po zajęciach lekcyjnych uczestniczyć  w spotkaniu KOŁA PSYCHOLOGICZNEGO. Podczas tego spotkania analizowany był problem zarządzania czasem. Uczniowie, którzy wzięli udział w tych spotkaniach twierdzili, że były to ciekawe i pouczające warsztaty.

 Agnieszka Wróblewska