↑ Powrót do Wymiana Uczniów

Porozumienie o współpracy z Białorusią sfinalizowane

W dniach 11-14 października 2018 r. gościliśmy w naszym Zespole delegację uczniów i nauczycieli oraz dyrektor Gimnazjum nr 4 w Brześciu na Białorusi, p. Elenę Szkulepę. Spotkanie było owocem wcześniejszych wizyt naszych przedstawicieli na Białorusi.

Celem wizyty białoruskich przyjaciół było podpisanie umowy o współpracy i wspólnych działaniach naszych szkół w celu rozwijania wzajemnych relacji edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.

Uczniowie z Brześcia zaprezentowali swoje umiejętności wokalno-taneczne na scenie  Klubu Garnizonowego w Bartoszycach podczas Powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Na uroczystej gali Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki wręczył Nagrody Starosty nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych z powiatu bartoszyckiego.

Pan dyrektor Zbigniew Pietrzak, pomysłodawca i organizator wymian międzynarodowych, był współgospodarzem oficjalnej wizyty dyrekcji nie tylko z Białorusi, ale także z zaprzyjaźnionego Łucka na Ukrainie. Uczestnikami byli: Oleksander Myszkowec (dyrektor Gimnazjum nr 4 ), Wiktor Cejko (dyrektor Szkoły nr 25), Niła Karjuk (dyrektor Liceum Przyrodniczego nr 7).

Izabela Pudełek