↑ Powrót do Pedagog Szkolny

Otrzymaliśmy Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych sprawozdań rekomendowała 6 szkół w naszym województwie do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
Na wniosek Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał nagrodę NASZEJ SZKOLE!
https://www.ko.olsztyn.pl/…/rozstrzygniecie-konkursu-certy…/
Zespół ds projektu „Bezpieczna Szkoła”:
  • Koordynator – Agnieszka Wróblewska;
  • Jarosław Puszko;
  • Natalia Osypowych;
  • Agnieszka Dobrowolska- Śliwińska