Ubezpieczenie uczniów

 

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
W roku szkolnym 2023/2024 ubezpieczycielem uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk.
 
Wysokość składki od osoby50,00 zł
 
I. SPOSOBY ZGŁOSZENIA SZKODY:
  1. Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia następuje po zakończeniu leczenia.
  2. Zeskanowane dokumenty lub (zdjęcia dokumentów) można wysłać na skrzynkę mailową szkody@interrisk.pl
  3. Pocztą tradycyjną na adres: InterRisk TU S.A., Przegroda Pocztowa 33334, 40-610 Katowice
  4. Zgłoszenie telefoniczne na nr tel. 22 575 25 25
  5. Zgłoszenie internetowe (najszybszy sposób) pod adresem internetowym: https://zgloszenie.interrisk.pl/

 

II. OSOBY DO KONTAKTU W SZKOLE:

  1. Emilia Zygnerska – s. 308A

 

III. DO POBRANIA

1. Druk zgłoszenia szkody

2. Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu

2. Instrukcja zgłoszenia roszczenia

4. OWU EDU PLUS 2023