Ubezpieczenie uczniów

 

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
W roku szkolnym 2023/2024 ubezpieczycielem uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk.
Suma ubezpieczenia: 
Wysokość składki od osoby: 50,00 zł
I. SPOSOBY ZGŁOSZENIA SZKODY:
  1. Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia następuje po zakończeniu leczenia.
  2. Zeskanowane dokumenty lub (zdjęcia dokumentów) można wysłać na skrzynkę mailową interrisk.szkody@vigekspert.pl 
  3. Pocztą tradycyjną na adres: InterRisk TU S.A., Przegroda Pocztowa 33334, 40-610 Katowice.
  4. Zgłoszenie telefoniczne na nr tel. 22 212 20 12 lub 22 575 25 25.
  5. Zgłoszenie internetowe (najszybszy sposób) pod adresem internetowym https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1  (przed przystąpieniem do wypełniania formularza proszę przygotować nr polisy szkolnej).

 

II. OSOBY DO KONTAKTU:

  1. Reprezentant InterRisk  – p. Małgorzata Frąckiewicz tel. 508-222-198.

 

Do pobrania:

1. Druk zgłoszenia szkody

2. Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu

3. Sposoby zgłoszenia szkody osobowej w InterRisk

4. OWU EDU PLUS 2020

5. Wysokość składki na ubezpieczenie