Ubezpieczenie uczniów

 

UBEZPIECZENIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
W roku szkolnym 2021/2022 ubezpieczycielem uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk.
Suma ubezpieczenia: 22.000,00 zł.
Wysokość składki od osoby: 47,00 zł
I. WPŁATY NA UBEZPIECZENIE:
Wpłaty na ubezpieczenie uczniów są przyjmowane w terminie od 02 września do
30 września br. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje okres całego roku szkolnego,
tj. od 01 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.
 
II. SPOSOBY ZGŁOSZENIA SZKODY:
  1. Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia następuje po zakończeniu leczenia.
  2. Zeskanowane dokumenty lub (zdjęcia dokumentów) można wysłać na skrzynkę mailową interrisk.szkody@vigekspert.pl 
  3. Pocztą tradycyjną na adres: InterRisk TU S.A., Przegroda Pocztowa 33334, 40-610 Katowice.
  4. Zgłoszenie telefoniczne na nr tel. 22 212 20 12 lub 22 575 25 25.
  5. Zgłoszenie internetowe (najszybszy sposób) pod adresem internetowym https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1  (przed przystąpieniem do wypełniania formularza proszę przygotować nr polisy szkolnej).

 

III. OSOBY DO KONTAKTU:

  1. Reprezentant InterRisk  – p. Małgorzata Frąckiewicz tel. 508-222-198.

 

Do pobrania:

1. Druk zgłoszenia szkody

2. Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu

3. Sposoby zgłoszenia szkody osobowej w InterRisk

4. OWU EDU PLUS 2020

5. Wysokość składki na ubezpieczenie