↑ Powrót do Pedagog Szkolny

Projekt Indeks Start2Star

Szanowni Państwo,

Fundacja im. Lesława A. Pagi w tym roku już po raz dziesiąty rozpoczęła realizację projektu Indeks Start2Star, którego Fundatorem jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich. Poszukujemy 15 tegorocznych maturzystów, którzy zostaną laureatami X edycji projektu.

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin.

Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia). Kwota ta pozawala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria: 

– są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego; 
– wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną; 
– ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych; 
– uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc przy promocji tego projektu. Jeśli znają Państwo uczniów, którzy spełniają powyższe kryteria prosimy o przekazanie im informacji o projekcie. Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.paga.org.pl/indeks. Na aplikacje czekamy do 15 maja 2017 r.

W załączeniu przekazujemy elektroniczną wersję plakatu informującego o X edycji Indeks Start2Star. Ponadto, na Państwa adresy możemy wysłać plakaty i ulotki w wersji papierowej – prosimy tylko o informację zwrotną czy są Państwo zainteresowani otrzymaniem materiałów.  

Będziemy bardzo zobowiązani, jeśli pomogą nam Państwo przekazać tę informację jak najszerszej grupie tak, żebyśmy dotarli do tych, którym projekt może dać szansę na dalsze kształcenie oraz ukończenie wymarzonych studiów.

Pozdrawiam
Anna Gruszczyńska 
Koordynator Projektu Indeks Start2Star
agruszczynska@paga.org.pl
(22) 537 71 62