↑ Powrót do Nasze osiągnięcia

Zwycięstwo naszej uczennicy w etapie diecezjalnym (wojewódzkim) Olimpiady Teologii Katolickiej

27 lutego 2019 na wydziale teologii UWM odbył się etap diecezjalny XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej. Olimpiada to dla młodych ludzi pogłębianie wiedzy religijnej, a także odkrycie osoby, której jest poświęcona. Co roku organizatorzy wybierają temat oraz materiał do danego tematu bądź postaci. Cele Olimpiady Teologii Katolickiej są następujące: zainteresowanie uczniów wiedzą religijną; rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej; kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej; stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.
Na etapie szkolnym, który odbył się 15 listopada 2018 uczestniczyło ok.  450 uczniów. Z tego grona została wyłoniona grupa najlepszych uczniów, którzy uczestniczyli w kolejnym etapie. Temat tegorocznej olimpiady to: „Święty Jacek – wzór ewangelizacji”. Święty Jacek Odrowąż, pochodzący z Kamienia Śląskiego, jedyny święty Polak przedstawiony na kolumnadzie Berniniego na placu św. Piotra na Watykanie. Głosił Ewangelię wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby.
Uczestnicy pisali test wiedzy opartej o literaturę podaną na stronie olimpiady, m. in.: Pismo Święte, Magisterium Kościoła, inne opracowania. Finał konkursu odbędzie się w dniach 28 – 30 marca 2019 w Opolu.
Pierwsze miejsce na etapie diecezjalnym zajęła uczennica naszej szkoły Julia Pudełek z klasy I LO C. 
Uczennicę przygotowywał ks. Paweł Szumowski.
Gratulujemy i życzymy sukcesu podczas etapu ogólnopolskiego:)
https://olsztyn.gosc.pl/doc/5363646.Znamy-zwyciezcow-XXIX-Olimpiady-Teologii-Katolickiej