↑ Powrót do Doradca Zawodowy

Spotkania z funkcjonariuszami Straży Granicznej

26 lutego 2018 r. (poniedziałek) odbędą się spotkania młodzieży klas kończących szkołę z funkcjonariuszami Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
Harmonogram spotkań:
3 lekcja – III LO A, IV TE, IV TH/OR
4 lekcja – III LO B, III LO C, III WZ AB, III WZ C
Miejsce spotkania: aula A
Temat zajęć: Specyfika służby w Straży Granicznej, zasady naboru do formacji.

Anna Dobko, Grażyna Kęsicka