↑ Powrót do Wymiana Uczniów

Trójstronne spojrzenie w lepszą przyszłość…

W dniach 15 – 22.09.2018 r. gościliśmy w ZSP nr 2 grupę młodzieży z Ukrainy i Białorusi, która wspólnie z naszymi uczniami realizowała projekt pod nazwą: „Rzeczy małe tworzą oblicze naszego świata – od ekologii do aktywnych postaw obywatelskich”.  Podstawowym celem projektu było kształtowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich poprzez podejmowanie różnorodnych działań prospołecznych, proekologicznych, przedsiębiorczych, a także wolontariackich.

Pierwsza część projektu przebiegała w Bartoszycach, natomiast druga – w Krynicy Morskiej. Punktem wyjścia była realizacja zadań proekologicznych, gdyż one najlepiej odzwierciedlają stan środowiska, w którym żyjemy, a jednocześnie pozwalają młodym ludziom zdobyć nowe doświadczenia w budowaniu społeczeństwa kreatywnego i opiniotwórczego. Wyeliminowanie obojętności społeczeństwa względem problemu ochrony środowiska, realizowane w międzynarodowej grupie młodzieży poprzez szereg różnorodnych działań, przyniosło oczekiwane rezultaty i znalazło przełożenie na inne dziedziny życia młodzieży. Poważne założenia projektu urozmaicone zostały elementami rekreacyjno – sportowymi, kulturalnymi, krajoznawczymi, w efekcie czego wspólny pobyt uczniów z Ukrainy, Białorusi i Polski dostarczył uczestnikom wymiany mnóstwa wrażeń i z pewnością  na długo utkwi im w pamięci.
Promocja postaw proekologicznych realizowana była w różny sposób. Młodzież przygotowała prezentacje na temat Parków Narodowych i Rezerwatów w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, wskazała na osobliwości przyrodnicze swoich najbliższych okolic, sfotografowała pomniki przyrody charakterystyczne dla tych miejsc, uczestniczyła w spotkaniach ze specjalistami ds. ochrony środowiska  w powiecie bartoszyckim, a także w Krynicy Morskiej.
Swoją wiedzę na temat fauny i flory naszych okolic młodzież mogła skonfrontować podczas pobytu w Nadleśnictwie Bartoszyce, gdzie leśniczy leśnictwa „Czarny las” w Galinach, pan Paweł Ulaniuk, w sposób ciekawy i obrazowy, zapoznał nas z najciekawszymi okazami przyrody warmińskiej. Unikatowe okazy roślin uczestnicy projektu obejrzeli na terenie przypałacowego ogrodu również w tejże miejscowości.
O ciekawych, wielowiekowych zmianach zachodzących w przyrodzie Mierzei Wiślanej opowiedział nam pasjonat tego tematu, rdzenny mieszkaniec tamtejszych ziem, który pokazał nam tajemnicze zakątki tego skrawka ziemi położonego między Zalewem Wiślanym a Zatoką Gdańską.
Zwierzęta były oczywiście tematem przewodnim  podczas zwiedzania ZOO w Oliwie,
W trakcie wędrówek wzdłuż plaży zorganizowaliśmy cleaning action, aby w ten sposób dać wyraz naszej chęci oczyszczania środowiska.
Jedną z form walki człowieka o zachowanie pierwotnego stanu środowiska jest budowa oczyszczalni ścieków. Z działalnością jednej z nich zapoznaliśmy się w Krynicy Morskiej.
Rozrywkową formą naszego podejścia do tematu ekologii był konkurs „Ekomody”, Uświadamianiem społeczeństwa na temat konieczności ochrony środowiska były stworzone przez nas i rozdawane przechodniom w Bartoszycach ulotki oraz apel, zamieszczony na stronie internetowej naszej szkoły.
Rozpoczynając od ekologii, przeszliśmy do zagadnień aktywności obywatelskiej, roli lidera w grupie, umiejętności współpracy, przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Młodzież z Ukrainy, Białorusi, Polski podczas spotkania z Samorządem Szkolnym ZSP nr 2 wymieniała się uwagami, spostrzeżeniami na temat funkcjonowania samorządów szkolnych w zaprzyjaźnionych szkołach, demokracji w szkole, wolontariatu, aktywności obywatelskiej, przedsiębiorczości.
Wielu ciekawych uwag i pozytywnych emocji dostarczyło młodym ludziom spotkanie z Komendantem Hufca ZHP w Bartoszycach panem Pawłem Wołoch, który w sposób zajmujący mówił o potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
Aktywność i kreatywność młodych ludzi znalazła swoje odzwierciedlenie również w trakcie gier i zabaw, nauki języka sąsiada, twórczego rozwiązywania problemów.
Poważne założenia projektu nie przyćmiły jednak młodzieńczego entuzjazmu, radości, chęci zmieniania świata na lepsze. Optymizm, humor, muzyka i śpiew towarzyszyły realizacji projektu na każdym jego etapie. Poza realizacją zadań typowo tematycznych uczestnicy wymiany zwiedzili były Areszt Śledczy w Bartoszycach, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Skwer Kościuszki w Gdyni, Starówkę Gdańską, wysłuchali koncertu organowego w Katedrze Oliwskiej, zorganizowali rekreacyjną grę terenową, pływali kajakami, bawili się przy ognisku i na dyskotekach, uczestniczyli w zajęciach sportowych na plaży.
Atmosfera towarzysząca międzynarodowemu spotkaniu  młodzieży, optymizm młodych ludzi, emanowanie silną energią, pozwalają nam wierzyć, iż naprawdę „Rzeczy małe tworzą oblicze naszego świata….” i jest to z pewnością początek rzeczy wielkich, lepszych, pozytywnych… .
Realizacja projektu przez młodzież polską z ZSP nr 2 w Bartoszycach i ukraińską z Gimnazjum nr 4 w Łucku była możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, której serdecznie dziękujemy.
Danuta Groth, Mirosław Sawicki