↑ Powrót do Wymiana Uczniów

Rok szkolny rozpoczęliśmy w Niemczech na wymianie

Uczniowie ZSP nr 2 w Bartoszycach przedłużyli sobie o tydzień wakacje. Wszystko za sprawą polsko-niemieckiej wymiany młodzieży ze szkołą partnerską ASS w Nienburgu, której termin tym razem przypadł na sam początek września. W tym roku z rewizytą do Niemiec wybrało się trzynastu uczniów oraz dwoje opiekunów, aby odwiedzić swoich niemieckich kolegów, których gościli w Bartoszycach na początku czerwca. Część uczestników wymiany była w Niemczech po raz pierwszy, znaleźli się też i tacy, którzy uczestniczyli w wymianie ucząc się w gimnazjum.
Pobyt w Niemczech miał na celu nie tylko kontynuowanie przyjaźni polsko-niemieckiej, lecz także bliższe innej kultury oraz niemieckiego systemu oświaty. Nasi uczniowie w ciągu mijającego tygodnia mieli okazję bliżej poznać szkołę poprzez uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych oraz szereg zajęć aktywizujących polską i niemiecką młodzież, „szlifując” przy tym języki obce, głównie angielski oraz niemiecki.
Program wymiany był napięty. Obfitował w ciekawe wyjazdy do Hamburga i Hannoveru, podczas których uczniowie mieli za zadanie porównać je z polskimi Gdańskiem i Olsztynem. Był też czas na rozrywkę i odpoczynek w Heide Parku Soltau czy wycieczka do zoo, a także czas wolny na zakupy.
.
Zmęczeni podróżą, ale zadowoleni wracaliśmy do Bartoszyc. Tym samym polsko-niemiecka wymiana młodzieży 2018 przeszła już do historii. Czekamy na następne.
Tradycja polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w naszej szkole sięga roku 2002, a każda kolejna wymiana cieszyła się i cieszy sporym zainteresowaniem, to optymistycznie rokuje na przyszłość.
Wymiana była finansowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie.
Szymon Gałązka-1