WOLONTARIUSZ ROKU 2017 POWIATU BARTOSZYCKIEGO

       Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach zgłosiło ucznia IV klas Technikum Handlowego Pawła Masiulańca do tytułu „Wolontariusz Roku” za duże zaangażowanie w prace na rzecz społeczności szkolneji lokalnej. Paweł Paweł Masiulaniec czynnie uczestniczył w następujących akcjach wolontariackich: akcja sprzątania grobów podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie, akcja Świąteczna Zbiórka Żywności, akcja charytatywna Polskiego Czerwonego Krzyża, akcja Wielkanocna Zbiórka Żywności, kwesta uliczna Polskiego Czerwonego Krzyża i innych.
        Młodzieżowa Grupa Joannitów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  wytypowała do w/s tytułu uczennicę klasy III liceum ogólnokształcącego Emilię Szarek. Emilia jest świetnym przykładem młodego człowieka o wielkim sercu, które oddaje innym.

Uczennica jest honorowym dawcą krwi, potencjalnym dawcą szpiku kostnego i zachęca innych do rejestracji w Fundacji DKMS. Jest jednym z najaktywniejszych członków Młodzieżowej Grupy Joannitów gdzie współorganizuje szkolenia, pokazy pierwszej  pomocy dla uczniów szkół podstawowych i dzieci z bartoszyckich przedszkoli. Bierze udział w pozoracjach , konkursach z pierwszej pomocy w szkole i poza nią (min. w Polskim Czerwonym Krzyżu). W maju tego roku wygrała Wojewódzki Turniej „Uruchom serce bliźniemu”. Niejednokrotnie brała też udział w zabezpieczeniach medycznych imprez dla dzieci i młodzieży na terenie naszego miasta.
       W listopadzie 2017r. Komisja powołana zarządzeniem Starosty Powiatu Bartoszyckiego dokonała oceny zgłoszonych wniosków oraz przyznała osoby do tytułu „Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Bartoszyckiego”. Przyznanie tytułu ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które pracują na rzecz mieszkańców powiatu bartoszyckiego. 5 grudnia 2017 r. podczas uroczystej gali Pawłowi Masiulańcowi oraz Emilii Szarek wręczono Statuetki Wolontariusza Roku Powiatu Bartoszyckiego.