↑ Powrót do Nasze osiągnięcia

Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym

Uczennice naszej szkoły Patrycja Sipko kl I LOA, Weronika Lisowska kl TE, Julia Jedynak kl I TOR otrzymały wyróżnienie w konkursie „Bliżej siebie – dalej od narkotyków” Uczennice przygotowały scenariusz i nagrały film o tematyce profilaktycznej. Organizatorem konkursu był Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bartoszycach.
Celem konkursu było :
– popularyzowanie wśród uczniów tematyki zagrożeń wynikających z uzależnień;
–  promowanie zdrowego stylu życia, poprzez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych;
– wzmacniać przekonanie młodzieży, że można być osobą twórczą, aktywną i osiągać sukcesy życiowe bez wspomagania się środkami zmieniającymi świadomość;
–  kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku rodziny;
Gratulacje dziewczyny!
Agnieszka Wróblewska