↑ Powrót do Nasze osiągnięcia

Mamy laureatkę olimpiady na szczeblu wojewódzkim i awans do zawodów centralnych

Uczennica kl. III LOC  Monika Jaroszewska  została laureatką etapu wojewódzkiego  Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności  i zakwalifikowała się do etapu  ogólnopolskiego, który odbędzie się w  Warszawie w dniach 24-25 marca 2017 r.
Etap Okręgowy odbył się 9 grudnia w Olsztynie w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczestniczyło w nim 43 uczniów. Polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań. Poprzedzony był eliminacjami, polegającymi na napisaniu eseju na jeden z 4 podanych przez organizatora tematów.

,,Jestem bardzo zadowolona. Nie spodziewałam się, że uda mi się zakwalifikować do zawodów centralnych. Na przygotowanie się do etapu okręgowego miałam tylko2 tygodnie, gdyż informację o zakwalifikowaniu się do II etapu otrzymaliśmy późno. Poza tym tematyka olimpiady jest bardzo rozległa. Była  to pierwsza edycja i nie wiedziałam czego można się było spodziewać’’-powiedziała Monika Jaroszewska.
Olimpiada została zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie przy współpracy z 15 uczelniami wyższymi w Polsce, w tym z UWM w Olsztynie.
Tematyka Olimpiady obejmuje treści programowe dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa oraz utrzymania porządku publicznego, ujęte w podstawie programowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  w zakresie przedmiotów: wiedza o społeczeństwie i historia  oraz edukacja dla bezpieczeństwa.
Uczennicę przygotowywał  Jarosław Puszko.