↑ Powrót do Pedagog

Warsztaty dla rodziców

W listopadzie rodzice uczniów klas pierwszych zaproszeni zostali na warsztaty nt. Stop. Dopalaczom. Wzięli udział w programie edukacyjno – profilaktycznym„ Zanim Będzie za późno”, który jest adresowany do rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Wnioski jakie można wyciągnąć z tych zajęć dotyczą tego jak ważną sprawą dla młodych ludzi są dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, życzliwość i akceptacja, codzienny kontakt, rozmowy i zainteresowanie sprawami swojego dziecka.
Agnieszka Wróblewska – pedagog szkolny