↑ Powrót do Pedagog

Dbam o mój z@sięg

Nasza szkoła przystąpiła do projektu naukowo- badawczego ” Młodzicyfrowi.pl„. Projekt realizowany jest przez fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.Badania są podstawą do działań edukacyjnych, które wspierane są między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Komisję Episkopatu Polski.Wyniki dotychczas zrealizowanych przez Fundację badań są podstawą do  działań edukacyjnych, które wspierane są między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Komisję Episkopatu Polski.
Podczas trwania projektu naukowo-badawczego chcemy odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:
  • w jaki sposób młodzież szkolna korzysta z mediów cyfrowych, w szczególności ze smartfonów oraz portali społecznościowych?
  • jakie cyber-zagrożenia stają się udziałem młodych osób?
  • jaki jest kształt, jaka jest jakość relacji w rodzinie osób biorących udział w badaniu?
  • jak młodzi ludzie oceniają swoje zadowolenie z życia, jak bardzo są szczęśliwi, jaką mają wolę do życia, jaki mają wpływ na dziejące się wydarzenia?
W badaniach udział wezmą uczniowie klasy I LOABC,  II TE, III THOR i II WZAB

 

 Agnieszka Wróblewska