↑ Powrót do Egzaminy

Egzamin maturalny

1. Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r. 
 
2. Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r. 
 
3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2024 r.
 
4. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.
 
Informacja o wydawaniu świadectw dojrzałości, aneksów i informacji o wynikach
 
Dyrektor Zespołu Szkół informuje, że zgodnie z Harmonogramem Egzaminu Maturalnego, wydawanie zdającym świadectw dojrzałości, aneksów i informacji o wynikach odbędzie się 09 lipca 2024 r. od godziny 11:00 w sekretariacie absolwentom z poprzednich lat szkolnych zaś absolwentom tegorocznym w godzinach 11:00 – 11:30 przez wychowawców.
Nadmieniam, że podstawą wydania świadectwa dojrzałości, aneksu i informacji o wynikach innej osobie jest upoważnienie wydane i podpisane czytelnie przez absolwenta. Upoważnienie powinno posiadać imię i nazwisko oraz numer dowodu tożsamości osoby odbierającej. Osoba odbierająca świadectwo, aneks i informację o wynikach powinna okazać dowód tożsamości wpisany na upoważnieniu.