Nasi wolontariusze w Powiatowym Szpitalu w Bartoszycach

W  grudniu 2017 r. nawiązaliśmy współpracę z Powiatowym Szpitalem w Bartoszycach. Przeprowadzono kilka spotkań opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu p. Natalii Osypowycz z dyrekcją szpitala, po czy nastąpiło podpisanie porozumienia o świadczeniu pomocy wolontariackiej. Zapoznaliśmy się z personelem medycznym. Zaprezentowano nam salę lekcyjną i świetlicę.  Dnia 8 lutego 2018 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariuszy odwiedzili pacjentów na oddziale chorób dziecięcych w szpitalu. Uczniowie czytali bajki, rysowali i organizowali fajne zabawy ze swoimi młodszymi podopiecznymi. Z pewnością pomogło to chorym dzieciom trochę zapomnieć o problemach zdrowotnych i cieszyć się dobrze spędzonym czasem.

Natalia Osypowycz